shutterstock
Urząd szuka kandydatów na członków komisji obwodowych przy wyborach na Prezydenta RP
02 kwietnia 2020 r. | 13:08
0

Urząd Miejski w Kłobucku informuje, iż w związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz informacjami o zamknięciu dla interesantów urzędu i ograniczeniami w przyjmowaniu korespondencji, zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku odbywać się będzie w
następujący sposób:
1) zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@gminaklobuck.pl oraz elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń) na adres Urząd Miejski w Kłobucku ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck.

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Przypominamy, że sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249). E - kalendarz wyborczy biegnie mimo epidemii.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 34 3100150, 343100185.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *