Problemy z uchwałą dotyczącą wynagradzania nauczycieli w gminie Kłobuck
19 marca 2021 r. | 13:21
0

Wojewoda Śląski unieważnił kolejną uchwałę Rady Miejskiej w Kłobucku. Chodzi o uchwałę nr 266/XXVIII/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck.

Uchwała została unieważniona w części określonej w § 1 pkt 2 lit. b uchwały - jako sprzecznej z art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2215 ze zm.), dalej jako "ustawa", w związku z § 5 pkt 2 lit. d rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.), dalej jako "rozporządzenie", w związku z § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502).

Rozstrzygnięcie nadzorcze w tej sprawie znajduje się poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *