fot. facebook.com/pg/MLKS-Znicz-Kłobuck-233154880048292
Oficjalne stanowisko gminy w sprawie boiska OSiR w Kłobucku
21 maja 2021 r. | 14:11
0

Urząd Miejski w Kłobucku opublikował oficjalne stanowisko odnośnie oświadczenia prezesa Andrzeja Zalskiego, które dotyczyło boiska OSiR w Kłobucku, na którym swoje mecze rozgrywa Znicz Kłobuck.

Stanowisko gminy znajduje się poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W związku z doniesieniami medialnymi na temat trwających czynności odbiorowych związanych z przebudową boiska piłkarskiego na terenie OSiR w Kłobucku przedstawiamy Państwu fakty dotyczące tego zadania.

Gmina, planując przebudowę boiska, już w lutym ubiegłego roku poinformowała Zarząd MLKS Znicz Kłobuck o zakresie robót oraz planowanym od połowy czerwca do listopada 2020 r. okresie realizacji zadania, tym samym oczywistym było, że mecze rundy jesiennej w Kłobucku przy ul. Sportowej 14 nie będą mogły się odbyć.
Mimo to, postępowanie o zamówienie publiczne oraz umowa z wykonawcą robót budowlanych zostały tak przygotowane, aby roboty budowlane związane z odwodnieniem, nawodnieniem oraz wykonaniem nawierzchni trawiastej płyty boiska, zakończyły się do 31 sierpnia 2020 r. Natomiast wszystkie pozostałe prace powinny były zakończyć się do 30 września 2020 r. Takie ujęcie ram czasowych miało na celu umożliwienie na głównej płycie, rozgrywania meczów jeszcze w rundzie jesiennej.

Niestety, z powodów leżących po stronie wykonawcy, w tym związanych z pandemią covid-19 oraz z powodu panujących, niekorzystnych warunków atmosferycznych, roboty budowlane uległy wydłużeniu. W efekcie w grudniu ubiegłego roku, wykonawca zgłosił zakończenie robót. W styczniu br. rozpoczęły się czynności odbiorowe, w wyniku których zdefiniowano wady oraz wyznaczono wstępny termin ich usunięcia do 30 kwietnia br. O tym fakcie, bezzwłocznie, Gmina powiadomiła zarząd klubu, podając miesiąc maj 2021 roku jako termin, w którym będzie możliwe korzystanie z płyty głównej. Jednak z uwagi na inną niż w ostatnich latach, aurę panującą w marcu i kwietniu, mimo starań wykonawcy, usunięcie wszystkich wad stało się niemożliwe. Stąd bierze się opóźnienie w oddaniu boiska do normalnego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania.

Mimo opisanej sytuacji, po uzgodnieniu z wykonawcą robót, w dniu 15 maja br. odbył się mecz w ramach rozgrywek czwartej ligi. Zarząd klubu Znicza został poinformowany, że roboty budowlane nie są jeszcze odebrane, ale wykonawca wyraził zgodę na przeprowadzenie treningu oraz rozegranie jednego meczu na płycie głównej. Intencją spotkania była wola przeprowadzenia próby „zachowania się” nawierzchni trawiastej w warunkach jej nominalnego obciążenia.  Próba wypadła pozytywnie wskazując, na dobre ukorzenienie trawy i jej mechaniczną wytrzymałość.
Aktualnie, po zaistnieniu odpowiednich warunków pogodowych, wykonawca dokona zabiegów technicznych mających na celu umożliwienie właściwego funkcjonowania odwodnienia boiska, po czym Znicz wróci na stałe do domu.

Na tą chwilę zarówno treningi jak i mecze mogą rozgrywać na innych obiektach należących do gminy. Zarówno LKS  Błękitni Libidza, LKS Pogoń Kamyk czy LKS Oksza Łobodno udostępniają swoje obiekty klubowi z Kłobucka. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że boiska zarządzane są przez kluby sportowe sołectw, na których się znajdują i to oni decydują o tym, kiedy mogą udostępniać swoje obiekty. Każdy z klubów posiada drużyny młodzieżowe oraz seniorów, które uczestniczą w rozgrywkach, mają ustalone harmonogramy treningów i rozgrywania meczy. Ciężko wyobrazić sobie, że nagle zrezygnują, ze wszystkiego na rzecz klubu z Kłobucka. Zapewniamy jednak, że z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym można bez problemu ustalić kiedy i na jakim obiekcie w gminie drużyna z Kłobucka może przeprowadzić trening czy rozegrać mecz, dotyczy to zarówno drużyn młodzieżowych jak i seniorów. Przez cały okres trwania prac na obiekcie w Kłobucku wszystkie drużyny Znicza rozgrywały mecze na boiskach miejscowości sąsiadujących i jesteśmy pewni, że żaden klub z Gminy Kłobuck nie odmówi również teraz.
Ta sama kwestia tyczy się finansów. Kluby otrzymują dofinansowanie z gminy na propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywności ruchowej, rozwijanie dyscyplin sportowych, w szczególności sportowych gier zespołowych, w tym przypadku piłki nożnej, prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie i udział w zawodach sportowych, utrzymanie i rozwój bazy sportowej, rekreacyjnej i sprzętowej w każdym sołectwie, tak samo jak i drużyna Znicza w Kłobucku. Ciężko wyobrazić sobie, aby dany klub finansował działania innego klubu z własnej subwencji. Dla każdej z drużyn jest to dodatkowe obciążenie zarówno finansowe jak i sprzętowe oraz osobowe, bo ktoś musi wykonać dodatkową pracę. Mimo tych wszystkich przeciwności Znicz ma gdzie trenować i rozgrywać mecze.

Liczymy na wyrozumiałość zarówno zarządu klubu Znicz, jego zawodników jak i wszystkich kibiców. Inwestycja tego typu wymaga dokładnego sprawdzenia w każdych warunkach pogodowych, co wpływa oczywiście na przedłużający się termin odbioru boiska. Gmina nie może dokonać odbioru całkowitego jeżeli stwierdza uchybienia w realizacji, a do tego czasu podmiotem decydującym, o tym czy mogą się tam odbywać mecze i zajęcia treningowe decyduje tylko i wyłącznie wykonawca, a nie gmina która jest zamawiającym. Uspokajając, możemy nadmienić, że boisko przeszło pozytywnie weryfikację Śląskiego Związku Piłki Nożnej i zostało dopuszczone do rozgrywania meczy IV ligi. Jesteśmy przekonani, że w niedługim czasie będziemy dumni z obiektu oraz klubu sportowego, któremu życzymy awansu do III ligi.

POD TYM STANOWISKIEM NIKT SIĘ NIE PODPISAŁ
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *