Będzie uchwała w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck.
12 maja 2021 r. | 12:29
0

We wtorek 18 maja odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Kłobucku, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck.

Sesja odbędzie się w trybie online o godz. 9:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie XXX Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zmiany w porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy.
4. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2021.
5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z
dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021
2031 Gminy Kłobuck.
6. Prezentacja przebiegu trasy linii 400kV relacji Trębaczew – napięcie linii Joachimów
(Rokitnica), planowanej do realizacji na terenie gminy Kłobuck w obrębie miejscowości
Łobodno, Kłobuck, Brody Malina i Zagórze. około godz. 12:00
7. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej
Straży Pożarnej w Kłobucku.
8. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
9. Uchwała w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego prowadzenia zadania
publicznego z zakresu dróg powiatowych.
10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez
Gminę Kłobuck.
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości
stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowych
dzierżawców.
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lub wydzierżawienie
nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck na okres 3 lat, na rzecz
dotychczasowych najemców lub dzierżawców.
13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck.
14. Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby
ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
15. Uchwała w sprawie skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez
dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i zespołu szkolno- przedszkolnego złożonej
przez Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji.
16. Uchwała w sprawie pozostawienia petycji w sprawie udzielenia poparcia dla Rządu
Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
bez rozpatrzenia.
17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Spółki Wodnej w Białej na Burmistrza
Kłobucka.
18. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego
referendum ludowego złożonej przez Teresę Garland.
19. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Kłobucka wniesionej przez
mieszkańca Gminy Kłobuck.
20. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego przez mieszkańca Gminy
Kłobuck.
21. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej /Sprawozdanie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl w zakładce Sprawozdania/
22. Wolne wnioski i oświadczenia.
23. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VIII kadencji.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *