Projekt mpz dla Kłobucka, Przybyłowa i Osoki Pustkowie
19 listopada 2020 r. | 12:18
0

Burmistrz Kłobucka informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania dla terenów położonych w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie.

Projekt będzie do wglądu od 27 listopada 2020 r. do 21 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii i związanymi z nim ograniczeniami, także w dostępności do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Kłobucku, w celu osobistego udziału w wyłożeniu lub dyskusji publicznej, proszę o zgłoszenie chęci udziału co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, telefoniczne pod numerem 343100187 i 343100150 lub na adres: sekretariat@gminaklobuck.pl.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *