fot. Urząd Miejski w Kłobucku
Urząd Miejski w Kłobucku ograniczył przyjęcia petentów
31 marca 2021 r. | 13:41
0

Urząd Miejski w Kłobucku ograniczył przyjęcia interesantów. Bezpośrednia obsługa mieszkańców odbywa się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

Szczegóły znajdują się w komunikacie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Szanowni Państwo,
w związku z obowiązującym stanem epidemii, w trosce o zdrowie klientów i pracowników Urzędu, przypominamy o obowiązujących zasadach obsługi klientów.

Urząd Miejski w Kłobucku prowadzi bezpośrednią obsługę mieszkańców, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie, wyłącznie w zakresie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, w tym w szczególności spraw z zakresu:
1. rejestracji stanu cywilnego,
2. ewidencji ludności i dowodów osobistych,
3. pomocy społecznej,
4. świadczenia usług komunalnych,
5. administracji architektoniczno-budowlanej,
6. ochrony środowiska,
7. korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydanej na podstawie Ustawy Prawo wodne.

Poza wymienionymi zadaniami Urząd Miejski wykonuje zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, w tym zakresie podstawowymi formami kontaktu z Urzędem Miejskim są:
•    poczta elektroniczna/ePuap/fax,
•    telefon,
•    forma pisemna – za pośrednictwem operatora pocztowego,
•    wystawiona przed urzędem skrzynka.

Powyższe zasady zostały wprowadzone w nawiązaniu do regulacji prawnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Przypominamy również, że Kasa Urzędu Miejskiego w Kłobucku pozostaje nieczynna.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość w tych trudnych dla nas wszystkich czasach.

Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck
Sekretariat
Tel. 34 3100150
Fax. 34 3172661
E-mail:

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych  tel. 343100191, 343100192
Wydział Inwestycji i Rozwoju tel. 343100182, 343100183, 343100181
Wydział Finansowy:
-podatek rolny - obszar wiejski tel. 343100166
- dzierżawa, użytkowanie wieczyste gruntu oraz inne opłaty stanowiące dochód Gminy Kłobuck tel. 343100165
- podatek od nieruchomości - obszar miasta Kłobuck tel. 343100164
- podatek od środków transportowych tel. 343100161
Ewidencja Działalności Gospodarczej (działalność gospodarcza, zezwolenia na alkohole, redakcja Biuletynu Informacji Publicznej) tel. 343100172
Wydział Organizacyjny:
- archiwum, OSP, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tel. 343100171
- informatyk, redakcja strony internetowej, obrona cywilna tel. 343100185
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami:
- użytkowanie wieczyste, dzierżawa, najem i sprzedaż działek komunalnych; sprawy obronne tel.   343100180
- nadawanie nr porządkowego, podział nieruchomości tel. 343100187,
- warunki zabudowy, zmiany w planie zagosp. przestrz., zaświadczenia o braku planu, wypis i wyrys, decyzje celu publicznego tel. 343100186,343100187
Wydział Edukacji, Kadr i spraw Administracyjnych  tel. 343100170
Urząd Stanu Cywilnego (akt: urodzenia, małżeństwa, zgonu) tel. 343100190
Biuro Rady Miejskiej tel. 343100194

Urząd Miejski w Kłobucku, ul. Zamkowa 12, 42-100 Kłobuck
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
- decyzje środowiskowe, wycinka drzew i krzewów, opłaty adiacenckie tel. 343174039
- ochrona środowiska, oświetlenie uliczne, rolnictwo, prawo wodne, opłaty adiacenckie tel. 343174039
- gospodarka odpadami komunalnymi, usuwanie azbestu, nieczystości ciekłe tel. 343174043
Wydział Finansowy (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) tel. 343174036

 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *