fot. Urząd Miejski w Kłobucku
Urząd Miejski w Kłobucku ograniczył przyjęcia petentów
31 marca 2021 r. | 13:41
0

Urząd Miejski w Kłobucku ograniczył przyjęcia interesantów. Bezpośrednia obsługa mieszkańców odbywa się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

Szczegóły znajdują się w komunikacie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Szanowni Państwo,
w związku z obowiązującym stanem epidemii, w trosce o zdrowie klientów i pracowników Urzędu, przypominamy o obowiązujących zasadach obsługi klientów.

Urząd Miejski w Kłobucku prowadzi bezpośrednią obsługę mieszkańców, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie, wyłącznie w zakresie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, w tym w szczególności spraw z zakresu:
1. rejestracji stanu cywilnego,
2. ewidencji ludności i dowodów osobistych,
3. pomocy społecznej,
4. świadczenia usług komunalnych,
5. administracji architektoniczno-budowlanej,
6. ochrony środowiska,
7. korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydanej na podstawie Ustawy Prawo wodne.

Poza wymienionymi zadaniami Urząd Miejski wykonuje zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, w tym zakresie podstawowymi formami kontaktu z Urzędem Miejskim są:
•    poczta elektroniczna/ePuap/fax,
•    telefon,
•    forma pisemna – za pośrednictwem operatora pocztowego,
•    wystawiona przed urzędem skrzynka.

Powyższe zasady zostały wprowadzone w nawiązaniu do regulacji prawnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Przypominamy również, że Kasa Urzędu Miejskiego w Kłobucku pozostaje nieczynna.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość w tych trudnych dla nas wszystkich czasach.

Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck
Sekretariat
Tel. 34 3100150
Fax. 34 3172661
E-mail:

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych  tel. 343100191, 343100192
Wydział Inwestycji i Rozwoju tel. 343100182, 343100183, 343100181
Wydział Finansowy:
-podatek rolny - obszar wiejski tel. 343100166
- dzierżawa, użytkowanie wieczyste gruntu oraz inne opłaty stanowiące dochód Gminy Kłobuck tel. 343100165
- podatek od nieruchomości - obszar miasta Kłobuck tel. 343100164
- podatek od środków transportowych tel. 343100161
Ewidencja Działalności Gospodarczej (działalność gospodarcza, zezwolenia na alkohole, redakcja Biuletynu Informacji Publicznej) tel. 343100172
Wydział Organizacyjny:
- archiwum, OSP, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tel. 343100171
- informatyk, redakcja strony internetowej, obrona cywilna tel. 343100185
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami:
- użytkowanie wieczyste, dzierżawa, najem i sprzedaż działek komunalnych; sprawy obronne tel.   343100180
- nadawanie nr porządkowego, podział nieruchomości tel. 343100187,
- warunki zabudowy, zmiany w planie zagosp. przestrz., zaświadczenia o braku planu, wypis i wyrys, decyzje celu publicznego tel. 343100186,343100187
Wydział Edukacji, Kadr i spraw Administracyjnych  tel. 343100170
Urząd Stanu Cywilnego (akt: urodzenia, małżeństwa, zgonu) tel. 343100190
Biuro Rady Miejskiej tel. 343100194

Urząd Miejski w Kłobucku, ul. Zamkowa 12, 42-100 Kłobuck
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
- decyzje środowiskowe, wycinka drzew i krzewów, opłaty adiacenckie tel. 343174039
- ochrona środowiska, oświetlenie uliczne, rolnictwo, prawo wodne, opłaty adiacenckie tel. 343174039
- gospodarka odpadami komunalnymi, usuwanie azbestu, nieczystości ciekłe tel. 343174043
Wydział Finansowy (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) tel. 343174036

 
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *